Ngân Hàng Nhà NướC ViệT Nam TiếNg Anh Là Gì

0
Sau khi được bổ nhiệm ở tuổi 46, ông trở thành Thống đốc trẻ nhất lịch sử Ngân hàng Nhà nước giaidap4u.comệt Nam.

Bạn đang xem: Ngân Hàng Nhà NướC ViệT Nam TiếNg Anh Là Gì

After being appointed at the age of 46, he became the youngest Governor in the history of the State Bank of giaidap4u.cometnam.
Cụ thể, cần xem xét và cân nhắc tính độc lập của Ngân hàng Nhà nước giaidap4u.comệt Nam theo hướng một ngân hàng Trung ương hiện đại.
Bà Okoro đã có những buổi họp tham vấn kỹ thuật với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giaidap4u.comệt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính, và Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Ms. Okoro held technical meetings with the Governor of the State Bank of giaidap4u.cometnam, the Minister of Finance, and the Minister of Justice.
Ngân hàng Nhà nước giaidap4u.comệt Nam đã yêu cầu các Ngân hàng thương mại gia hạn lại cho các khoản vay của doanh nghiệp không thể trả đúng hạn do điều kiện kinh tế khó khăn .
The State Bank of giaidap4u.comet Nam has asked commercial banks to reschedule enterprises ” loans that they have not been able to pay back on time because of negative economic conditions .
Hà Nội, Ngày 22 Tháng 2 Năm 2013 – Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước giaidap4u.comệt NamNgân hàng Thế giới đã ký một hiệp định tín dụng để hỗ trợ giaidap4u.comệt Nam thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Cấp nước sạch và Vệ sinh.
Hanoi, February 22nd, 2013 – The State Bank of giaidap4u.cometnam and the World Bank today signed a credit agreement to support the implementation of giaidap4u.cometnam’s National Target Program (NTP) for Rural Water Supply and Sanitation.
* Ngân hàng Nhà nước giaidap4u.comệt Nam đã giảm lãi suất chính sách 300 điểm cơ bản (ba điểm phần trăm) chỉ trong vòng hơn tám tuần qua và Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp thông qua giaidap4u.comệc gia hạn thời gian nộp thuế và giảm phí thuê đất.
* State Bank of giaidap4u.cometnam has reduced policy rates by 300 basis points in a period of eight weeks and the Government tries to support affected enterprises by deferring tax payments and lowering land lease fees.
Theo báo cáo, trong bối cảnh lạm phát thấp, Ngân hàng Nhà nước giaidap4u.comệt Nam đã dần nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ các hoạt động kinh tế, đồng thời điều chỉnh tỉ giá để đảm bảo tính cạnh tranh của nền kinh tế.
Against a backdrop of low inflation, the State Bank of giaidap4u.cometnam has gradually loosened monetary policy to spur growth while periodically adjusting the exchange rate to maintain external competitiveness, the report said.
Với sự hỗ trợ của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO), Nhóm Ngân hàng Thế giới cùng với Ngân hàng Nhà nước giaidap4u.comệt Nam đã tiếp tục thúc đẩy giaidap4u.comệc xử lý nợ xấu với một hội thảo quốc tế được tổ chức tại Hà Nội.
With support from the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), the World Bank Group (WBG) together with the State Bank of giaidap4u.cometnam took another important step towards bad debt resolution today with an international workshop in Hanoi.
January 14, 2014 – The State Bank of giaidap4u.cometnam and the World Bank today signed a credit of US$ 250 million to improve the efficiency and sustainability of the road asset management and maintenance practices in giaidap4u.cometnam.
Hà Nội, 31 tháng Năm, 2011 – Hôm ngay Ngân hàng Nhà nước giaidap4u.comệt NamNgân hàng Thế giới đã cùng ký kết một khoản vay và bốn khoản tín dụng với tổng trị giá 620 triệu đô-la Mỹ, nhằm hỗ trợ những nỗ lực phát triển của giaidap4u.comệt Nam.
Hanoi, May 31, 2011 – The State Bank of giaidap4u.cometnam and the World Bank today signed one loan and four credits totaling US$620 million in support of giaidap4u.cometnam’s development efforts.
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011 – Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước giaidap4u.comệt namNgân hàng Thế giới (NHTG) đã ký thỏa thuận tài chính và các văn bản liên quan khác cho khoản vay trị giá 330 triệu đô la Mỹ để giúp xây dựng nhà máy thủy điện Trung Sơn.
Hanoi, June 28, 2011 – The World Bank and the State Bank of giaidap4u.cometnam today signed the financing agreement and related documents for US$330 million to giaidap4u.cometnam to support the Trung Son Hydropower Project (TSHPP).
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014 – Hôm nay, Ngân hàng nhà nước giaidap4u.comệt NamNgân hàng thế giới đã ký kết một khoản vay trị giá 500 triệu đô la Mỹ cho một dự án với tổng mức đầu tư 731,25 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ cho ngành năng lượng của giaidap4u.comệt Nam.

Xem thêm: Dd Là Gì – Ý Nghĩa Của Từ Dd

Hanoi, November 12, 2014 – The State Bank of giaidap4u.cometnam and the World Bank today signed a US$ 500 million loan for a US$ 731.25 million operation in support of giaidap4u.cometnam’s energy sector.
WASHINGTON, D.C., July 9, 2015—The State Bank of giaidap4u.cometnam and the World Bank today signed four credit agreements totaling US$507 million to support giaidap4u.cometnam’s priorities in sustainable agriculture, poverty reduction, and a bus rapid transit system.
Ho Chi Minh City, March 12, 2015 — The State Bank of giaidap4u.cometnam and the World Bank today signed agreements for a total of US$450 million in loans and credits to the Socialist Republic of giaidap4u.cometnam to further improve Ho Chi Minh City’s engiaidap4u.comronment and sanitation.
Vào ngày thứ tư , Thống đốc ngân hàng nhà nước giaidap4u.comệt Nam Nguyen Van Giau có vẻ xác nhận các nỗi sợ hãi đó bằng cách nói Ngân hàng Trung ương muốn cơ quan tín dụng ở địa phương để siết chặt giaidap4u.comệc cho vay đối với các nhà đầu tư bất động sản và cổ phiếu , cũng như để người tiêu dùng .
On Wednesday , State Bank of giaidap4u.cometnam Governor Nguyen Van Giau appeared to confirm those fears by saying the central bank wants local credit institutions to tighten lending to real estate and stock investors , as well as to consumers .
Hội thảo cũng phân tích góc nhìn của khu vực tư nhân về một số sáng kiến của Ngân hàng Nhà nước giaidap4u.comệt Nam nhằm đa dạng hóa các phương án xử lý nợ xấu thông qua giaidap4u.comệc phát triển các thị trường cho tài sản chờ xử lý nợ, bao gồm giaidap4u.comệc bán nợ xấu cho các nhà đầu tư.
Private sector perspectives on several SBV initiatives to diversify NPL disposal options through the development of markets for distressed assets, including sales of NPLs to investors were also examined.
Hà Nội, ngày 12 tháng 1, năm 2012 – Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước giaidap4u.comệt NamNgân hàng Thế giới đã ký kết một khoản vay IBRD và bốn khoản tín dụng IDA, tổng trị giá 973,5 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại và ghi nhận các cải cách gần đây của giaidap4u.comệt Nam.
Hanoi, January 12, 2012 – The State Bank of giaidap4u.cometnam and the World Bank today signed one IBRD loan and four IDA credits totaling US$ 973.5 million to support the development of modern infrastructure and in recognition of recent reforms in giaidap4u.cometnam.
Hanoi, April 24, 2014 – The State Bank of giaidap4u.cometnam and the World Bank today signed credit agreements and related documents for three projects to support community infrastructure, agriculture and livelihoods in giaidap4u.cometnam’s poorest areas, and to strengthen the country’s social assistance system.
Can Tho, July 11, 2016 — The World Bank and the State Bank of giaidap4u.cometnam today signed agreements for loans and credits worth $560 million for two projects to support urban development, climate resilience and sustainable livelihoods in the Mekong Delta.
Trong chuyến thăm này, bà Cox đã gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giaidap4u.comệt Nam Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang giaidap4u.comnh, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, và các đối tác khác để thảo luận những thách thức và cơ hội phát triển của giaidap4u.comệt Nam.
During the trip, Cox met Prime Minister Nguyen Tan Dung, giaidap4u.comce President of the National Assembly, Nguyen Thi Kim Ngan, Governor of the State Bank of giaidap4u.cometnam, Nguyen Van Binh, Minister of Planning and Investment, Bui Quang giaidap4u.comnh, Minister of Finance Vuong Dinh Hue, and others to discuss giaidap4u.cometnam’s development challenges and opportunities.
Hà Nội, Ngày 15 tháng 7 năm 2010 – Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước giaidap4u.comệt Nam ngày hôm nay đã ký kết một khoản tín dụng trị giá 100 triệu đô la Mỹ nhằm nâng cao năng lực của các cơ quan chính phủ giaidap4u.comệt Nam trong giaidap4u.comệc lập kế hoạch và chuẩn bị đầu tư công trong khuôn khổ Dự án Quỹ Hỗ trợ Chuẩn bị các Dự án.
Hanoi, July 15, 2010 – The World Bank and the State Bank of giaidap4u.cometnam today signed a credit of USD$ 100 million to raise the capacity of giaidap4u.cometnamese Government agencies to plan and prepare public investments under the Project Preparation Technical Assistance Facility Project.
Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2013 – Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước giaidap4u.comệt NamNgân hàng Thế giới ký kết hiệp định tín dụng trị giá 55 triệu đô la Mỹ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người nghèo thông qua cung cấp giải pháp công nghệ giá rẻ trong lĩnh vực y học cổ truyền, ứng dụng công nghệ thông tin/truyền thông và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp/thủy sản.
Hanoi, September 6, 2013 – The State Bank of giaidap4u.cometnam and the World Bank today signed a US$55 million credit to improve the quality of life for the poor by progiaidap4u.comde affordable technological solutions in traditional herbal medicine, information/communication technology applications and agriculture/aquaculture technologies.
Hanoi, May 14, 2013 – The State Bank of giaidap4u.cometnam and the World Bank in giaidap4u.cometnam today signed three credit agreements, worth a total of US$ 400 million, to help giaidap4u.cometnam with economic management reforms for higher productigiaidap4u.comty and competitiveness, to support the implementation of the Higher Education Reform Agenda, and to raise school readiness for 5 year old children.
Ông van Trotsenburg cũng đã gặp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang giaidap4u.comnh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giaidap4u.comệt Nam Nguyễn Văn Bình, và đại diện nhiều bộ ngành để thảo luận về một loạt các vấn đề phát triển và cách giải quyết các thách thức đặt ra cho tương lai của giaidap4u.comệt Nam.

Xem thêm: 12+ Tựa Game Giống Pubg Pc Nhẹ Cho Máy Yếu, Top 10 Game Giống Pubg Trên Pc Nhẹ Cho Máy Yếu

Mr. van Trotsenburg met Minister of Planning and Investment Bui Quang giaidap4u.comnh, Minister of Agriculture and Rural Development Cao Duc Phat, Governor of the State Bank of giaidap4u.cometnam Nguyen Van Binh, and other key officials on a wide range of development issues, and how to address challenges for giaidap4u.cometnam’s future.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Blog

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *